„Dni Otwarte” w częstochowskich wodociągach

W dniach od 31 sierpnia do 5 września br. odbędzie się w Sztokholmie Światowy Tydzień Wody. Z tej okazji w dniach od 30 do 31 sierpnia br. w godzinach od ll:00 do 18:00 oraz 1 września (w sobotę) w godz. od 9:00 do 14:00 będzie można zwiedzać ujęcie wody WIERZCHOWISKO przy ul. Zielonej 9/21 w Kolonii Wierzchowisko. Przedsiębiorstwo umożliwi także udział w akcji osobom, które nie posiadają własnego środka transportu. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedsiębiorstwa – www.pwik.czest.pl.

Ujęcie Wierzchowisko to najstarsze, funkcjonujące już od 1928r., ujęcie wody oraz jedno z czterech głównych ujęć eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo. W ujęciu tym zastosowana została technologia usuwania azotanów na drodze biologicznej denitryfikacji. Jest to jedyne ujęcie wody w Polsce, w którym zastosowano taką technologię uzdatniania wody.

Ponadto w siedzibie Przedsiębiorstwa (w Biurze Obsługi Klienta), każdy zainteresowany będzie mógł, przy pomocy pracowników Przedsiębiorstwa, wziąć udział w badaniu ankietowym określającym tzw. indywidualny ślad wodny (ang. „Water Footprint”), który to ślad obejmuje swoim zakresem nie tylko bezpośrednie, ale także pośrednie zużycie wody. Określenie śladu

Data opublikowania: 09:53, 21 sierpnia 2018

Kategorie: Aktualności