Dni otwarte w częstochowskich wodociągach częstochowskich

Z okazji obchodów Światowego Dnia Wody Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Częstochowie organizuje w dniu 22 marca (sobota) tzw. „Dni Otwarte”. W tym czasie każdy zainteresowany będzie mógł zwiedzić:

Ujęcie wody Wierzchowisko, Kolonia Wierzchowisko, ul. Zielona 9/21 z jedyną w Polsce stacją usuwania azotanów na drodze biologicznej denitryfikacji w godzinach 10 – 18.

Oczyszczalnię ścieków w miejscowości Rybna w godzinach 10 -14.

 

 

Początek zwiedzania ww. obiektów zawsze o pełnej godzinie zegarowej.

Podczas zwiedzania kompetentni pracownicy Przedsiębiorstwa przedstawią także problematykę związaną z procesami ujmowania i uzdatniania wody lub oczyszczania ścieków.

Informujemy ponadto, że w przypadku gdyby z „Otwartych Drzwi” chciały skorzystać zorganizowane grupy np. dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej, to możliwe jest przedstawienie krótkiej (około 20 minutowej) prezentacji o Światowym Dniu Wody.

Dzieciom i młodzieży szkolnej ww. obiekty mogą być udostępnione również w innym terminie, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia terminu z:

  • Panią Beatą Kulejewską – (tel. 34-3773-340, e-mail: beata.kulejewska(at)pwik.czest.pl) – oczyszczalnia ścieków w Rybnej
  • Panem Marcinem Folwacznym – (tel. 34-3773-330, e-mail: marcin.folwaczny(at)pwik.czest.pl) – ujęcie wody w Wierzchowisku

Data opublikowania: 12:17, 7 marca 2014

Kategorie: Aktualności