Deklaracja o wysokości opłat za odpady komunalne

Przypominamy o obowiązku złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne. Od 1 kwietnia 2015 roku zmieniła się metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata naliczana jest od ilości osób zamieszkałych na nieruchomości. W miesiącu marcu i kwietniu br. Sołtysi roznosili w swoich sołectwach nowe deklaracje i również odbierali je od mieszkańców i doręczali do Urzędu Gminy.

Dla właścicieli nieruchomości , którzy nie złożyli nowej deklaracji wyznaczamy ostateczny termin do złożenia deklaracji do 10 czerwca 2015 r. W razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt określi w drodze decyzji wysokości opłaty biorąc pod uwagę dostępne dane i szacunki.

Druki deklaracji są dostępne na stronie www.mykanow.pl zakładka gospodarowanie odpadami komunalnymi lub w Urzędzie Gminy –Biuro Obsługi Interesanta.

 

 

 

Data opublikowania: 10:27, 22 maja 2015

Kategorie: Aktualności