Deklaracja o wysokości opłat za odpady komunalne

Przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Mykanów że 10 czerwca 2015 r. minął ostateczny termin składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoby, które nie złożyły jeszcze deklaracji muszą złożyć je niezwłocznie. W razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt określi w drodze decyzji wysokości opłaty biorąc pod uwagę dostępne dane i szacunki. Druki deklaracji są dostępne na stronie www.mykanow.pl zakładka gospodarowanie odpadami komunalnymi lub w Urzędzie Gminy – Biuro Obsługi Interesanta.

 

Data opublikowania: 10:41, 18 czerwca 2015

Kategorie: Aktualności