Debata nad Raportem o stanie gminy za rok 2022

Wójt Gminy Mykanów informuje, że w dniu 27 czerwca 2023r. o godz. 10.00 w GOKIS w Mykanowie podczas sesji Rady Gminy odbędzie się debata nad Raportem o stanie gminy za rok 2022 .

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w debacie, zobowiązani są do złożenia Przewodniczącemu Rady Gminy Mykanów pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym, zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień sesji, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, tj. do 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek) do godziny 15.00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Mykanów przy ul. Samorządowej 1. Mieszkańcy będą zabierali głos według kolejności otrzymania zgłoszeń przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Data opublikowania: 12:53, 19 czerwca 2023

Kategorie: Aktualności