Ćwiczenia „RENEGADE/SAREX-21

W dniach 17-21 maja 2021 roku zostaną przeprowadzone krajowe ćwiczenia RENEGADE/SAREX-21. Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia, dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

Podczas ćwiczenia w dniu 20 maja 2021 roku w godz. 8.00. – 11.00 Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego będzie emitować sygnały, zgodnie z trasą przelotu podejrzanego statku celem przeprowadzenia treningu systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych ( ogłoszenie i odwołanie alarmu).

 W ramach treningu emitowany będzie – dźwięk modulowany trwający trzy minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.

Data opublikowania: 10:39, 19 maja 2021

Kategorie: Aktualności