organizacje pozarządowe

Miniaturka artykułu Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

organizacje pozarządowe

Informacja o wynikach konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 6 do 19 października 2017 dotyczących Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Wójt Gminy informuje że w wyniku konsultacji w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi. […]