Bez kategorii

!!! Informacja !!!

Bez kategorii

Od dnia 16 stycznia 2023 roku można składać wniosek o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych- na drugi okres zakupowy. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy – Biuro Obsługi Interesanta.   Zakupu węgla mogą dokonać osoby, które: – mają przyznany „Dodatek Węglowy” – nie zakupiły węgla na preferencyjnych warunkach więcej niż 3 tony – złożą […]
Więcej

KRUS informuje o zmianie wysokości minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

Bez kategorii

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1952) w 2023 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie dwa razy. od 1 stycznia 2023 r., wysokość minimalnego wynagrodzenia […]
Więcej