Aktualności

Miniaturka artykułu Dzień Otwarty w Zespole Szkół w Starym Cykarzewie

Dzień Otwarty w Zespole Szkół w Starym Cykarzewie

Aktualności

Dnia 18 kwietnia 2012r. w Zespole Szkół w Starym Cykarzewie zorganizowany został Dzień Otwarty, którego głównym celem było zaprezentowanie osiągnięć i sukcesów  uczniów w różnych dziedzinach, a także przedstawienie społeczności lokalnej bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w naszej placówce. Ważnym elementem spotkania z licznie przybyłymi gośćmi była możliwość zwiedzania przez nich oddanego do użytku nowego […]
Miniaturka artykułu Misterium Wielkanocne w Starym Cykarzewie

Misterium Wielkanocne w Starym Cykarzewie

Aktualności

Święta Wielkanocne należą do najweselszych świąt w całym roku. Wiosna, budząca się do życia przyroda oraz nadzieja towarzysząca Zmartwychwstaniu Pańskiemu sprawia, że ludzkie serca napełniają się radością i miłością. Uczucia te zagościły w sercach zaproszonych gości i uczniów Zespołu Szkół w Starym Cykarzewie w dniu 4.04.2012r. Właśnie w ten dzień z okazji Świąt Wielkanocnych wystawiono […]
Miniaturka artykułu Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Aktualności

Mykanów 18-04-2012   Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późn. zmianami oraz Uchwały Nr 40/IV/2011. Rady Gminy Mykanów z dnia 22.11.2011r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mykanów z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2012;   WÓJT GMINY MYKANÓW OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA […]
Miniaturka artykułu Strona internetowa dla rodziców 6-latków

Strona internetowa dla rodziców 6-latków

Aktualności

W związku z kampanią obniżenia wieku obowiązku szkolnego Kuratorium Oświaty w Katowicach utworzyło stronę www.6latek.pl adresowaną przede wszystkim do rodziców dzieci sześcioletnich, którzy będą podejmowali decyzję o dalszej edukacji przedszkolnej lub szkolnej swoich dzieci. Na stronie można znaleźć wiele przydatnych informacji dotyczących samej zasady obniżenia wieku obowiązku szkolnego jak również materiały przygotowujące rodziców do podjęcia […]
Miniaturka artykułu Nabór na wolne stanowiska pracy

Nabór na wolne stanowiska pracy

Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie w ramach realizacji Projektu Systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Powrót na rynek pracy długotrwale bezrobotnych w Gminie Mykanów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:   specjalista ds. finansowo – kadrowych – czytaj ogłoszenie specjalista ds. sporządzania wniosku o płatność i […]