Aktualności

Miniaturka artykułu Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Aktualności

Wójt Gminy Mykanów ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Mykanów oraz z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Mykanów i projektu zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Projekty […]
Miniaturka artykułu Rowerem po Ziemi Kocińskiej

Rowerem po Ziemi Kocińskiej

Aktualności

Pierwszy weekend września, piękna pogoda, słońce świeci jak w środku lata, a na niebie ani jednej chmurki. Właśnie w takiej aurze zaczął się II Rajd Rowerowy po Ziemi Kocińskiej. W niedzielę 7 września już o godzinie 13 zaczęły zjeżdżać pierwsze grupki rowerzystów. Po zapisaniu się na listę, każdy z uczestników mógł wykupić cegiełkę, która gwarantowała […]
Miniaturka artykułu Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Aktualności

Wójt Gminy Mykanów zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do zapoznania się z Programem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015 przestawionym w załączniku oraz zgłoszenia swoich uwag do Programu. Uwagi można zgłosić osobiście w pokoju nr 5 Budynku A Urzędu Gminy Mykanów p. Jarosław Łapeta, przesłać faxem na nr 343740015 lub pocztą elektroniczną na adres promocja@mykanow.pl […]
Miniaturka artykułu Komunikat Wyborczy

Komunikat Wyborczy

Aktualności

Zawiadamiam, że zgodnie z kalendarzem wyborczym ogłoszonym dnia 27.08.2014r. w Dz. U. z 2014r. poz. 1134 w dniu 08.09.2014r. o godzinie 15.30 upływa  termin zawiadomienia komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego . Druki można pobrać w Urzędzie Gminy lub ze strony internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.   Sekretarz GminyMaria Szczepanik