Aktualności

Miniaturka artykułu Wyróżnienie dla mieszkanki Wierzchowiska

Wyróżnienie dla mieszkanki Wierzchowiska

Aktualności

9 marca w katowickiej restauracji „Oko miasta” wręczono Śląską Nagrodę Obywatelską. Projekt Śląska Nagroda Obywatelska realizowany jest przez biuro posła do Parlamentu Europejskiego dra Marka Migalskiego. Celem inicjatywy było docenienie pracy osób zaangażowanych w działania trzeciego sektora w województwie śląskim, uznanie ich zasług na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz działań pro publico bono.
Miniaturka artykułu Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie w ramach realizowanego Projektu Systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Powrót na rynek pracy długotrwale bezrobotnych w Gminie Mykanów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest zainteresowany ofertą na wykonanie kursów zawodowych według poniższego zestawienia: 
Miniaturka artykułu Dni otwarte w częstochowskich wodociągach częstochowskich

Dni otwarte w częstochowskich wodociągach częstochowskich

Aktualności

Z okazji obchodów Światowego Dnia Wody Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Częstochowie organizuje w dniu 22 marca (sobota) tzw. „Dni Otwarte”. W tym czasie każdy zainteresowany będzie mógł zwiedzić: – Ujęcie wody Wierzchowisko, Kolonia Wierzchowisko, ul. Zielona 9/21 z jedyną w Polsce stacją usuwania azotanów na drodze biologicznej denitryfikacji w godzinach 10 – 18. – […]
Miniaturka artykułu W marcu tańsza sterylizacja psów i kotów

W marcu tańsza sterylizacja psów i kotów

Aktualności

W marcu 2014, na terenie całego kraju, niektóre placówki weterynaryjne zgodziły się na wykonywanie zabiegów sterylizacji/kastracji po preferencyjnej, niższej cenie. Dzięki zrezygnowaniu z większej części zysku przez lekarzy weterynarii, będziecie państwo mogli skorzystać z tańszych zabiegów sterylizacji/kastracji zwierząt domowych, przez cały marzec.
Miniaturka artykułu Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Aktualności

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie z późn. zmianami oraz Uchwały Nr 279/XXVII/2013 Rady Gminy Mykanów z dnia 13.11.2013r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mykanów z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2014 – Wójt Gminy Mykanów ogłasza otwarte konkursy ofert na realizacje zadań publicznych: