Budżet Gminy Mykanów na rok 2019 uchwalony

Na ostatnim posiedzeniu w roku 2018 Radni jednogłośnie uchwalili Budżet Gminy Mykanów na rok 2019, który po stronie dochodów wynosi 65 811 907,08 złotych a po stronie wydatków 69 670 964,58 złotych. To rekordowa wartość budżetu, bo w stosunku do roku 2018 większa aż o siedem milionów  złotych po stronie wydatków. Wielkość budżetu e dużej mierze spowodowana jest rozpoczynającą się dużą inwestycją kanalizacyjną polegającą na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Rybnej oraz budowie sieci kanalizacji w Kolonii Wierzchowisko na które Gmina pozyskała prawie sześć milionów dotacji, a cała inwestycja szacowana jest na blisko 12 milionów złotych. W ramach tej inwestycji Gmina będzie musiała zaciągnąć preferencyjne pożyczki, które po zrealizowaniu zadania zostaną w znacznej części umorzone.

Nie jest to jedyna duża inwestycja wpisana do budżetu, przewidziano również kolejne inwestycje na drogach gminnych i powiatowych, budowę stref aktywności ruchowej w Lubojnie i Starym Kocinie, rozpoczęcie budowy Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Radostkowie, modernizację infrastruktury sportowej przy boisku w Czarnym Lesie oraz projektowanie kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wierzchowisko. Na większość tych inwestycji gmina ma pozyskane zewnętrzne dofinansowanie a o kolejne dofinansowania będzie się starała.

Wszystkie pozostałe wydatki bieżące pozostały na podobnym poziomie i będą realizowane dotychczasowe działania Gminy w zakresie zadań oświatowych, pomocy społecznej czy dotacji dla organizacji pozarządowych.

Jest to bardzo ambitny budżet, którego realizacji wpłynie bardzo korzystnie na rozwój naszej Gminy i poprawi znacznie stan infrastruktury technicznej.

W budżecie zaplanowano również realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego, które to wypracowano w poszczególnych sołectwach. Na jego realizację przeznaczono kwotę 688 176,65 złotych.

Treść uchwały budżetowej ze wszystkimi załącznikami dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Data opublikowania: 11:57, 3 stycznia 2019

Kategorie: Aktualności