Budowa targowiska w Mykanowie

Już prawie trzy miesiące trwa budowa targowiska w miejscowości Mykanów. Pomysł budowy takiego obiektu często poruszany był przez władze Gminy, które obserwując dużą dynamikę rozwoju przedsiębiorczości w Gminie a także przykłady sąsiadujących samorządów próbowały zrealizować ten pomysł.

Pierwszą próbę podjęto roku 2011 kiedy to złożono pierwszy wniosek na dofinansowanie w ramach uruchomionego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich programu „Mój Rynek” i planowano realizację tej inwestycji na placu za remizą OSP Mykanów. Duża konkurencja w województwie i preferowanie przebudowy istniejących targowisk spowodowało negatywne rozpatrzenie tego wniosku. Władze jednak nie zaprzestały starań i tak w roku 2012 podczas opracowywania rozszerzenia Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej przez Lokalną Grupę Działania „Razem na Wyżyny” zgłoszono pomysł realizacji budowy mniejszego targowiska w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” strategia została pozytywnie oceniona i Gmina mogła w trybie konkursowym ubiegać się o dofinansowanie. Jako miejsce realizacji ze względu na możliwość pozyskania mniejszego dofinansowania wybrano plac przy kompleksie sportowym ORLIK.

W ramach realizowanego projektu powstanie budynek socjalno sanitarny, parkingi dla klientów, zadaszone stoiska i miejsce na sprzedaż z mobilnych straganów. Regulamin targowiska oraz zasady korzystania z niego określi w drodze Uchwały Rada Gminy a pierwsi sprzedawcy skorzystają z obiektu latem tego roku po zakończeniu realizacji inwestycji.

Na budowę pozyskano kwotę 500 tys. Złotych przy poziomie dofinansowania 80% kosztów kwalifikowanych. Nowy obiekt będzie pierwszym tego typu w Gminie Mykanów i liczymy że zyska uznanie zarówno sprzedających jak i kupujących.

Data opublikowania: 11:57, 26 lutego 2014

Kategorie: Aktualności, Inwestycje Gminne