Budowa chodnika – Cykarzew Północny, ul. Rumiankowa

Trwają prace przy budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Rumiankowej w Cykarzewie Północnym. Inwestycja realizowana jest w całości z budżetu Gminy Mykanów. Zakres robót obejmuje odcinek 945 m – od granicy pasa kolejowego na wysokości posesji nr 38(za zjazdem na tę posesję), aż do posesji 130, gdzie 12 m za zjazdem na niniejszą posesję zakończy się zakres inwestycji.

W ramach zadania powstaje chodnik o szerokości 2m z miejscowymi zawężeniami, które są efektem nierównomiernej szerokości pasa drogowego na całym odcinku drogi, zjazdy na posesje zaprojektowano na szerokość 5m. Woda opadowa z jezdni i chodnika zostanie odprowadzona za pośrednictwem wpustów ulicznych Ø 200 do rowów znajdujących się po drugiej stronie drogi. Realizowana inwestycja zakłada docelowe poszerzenie jezdni do 6m. Po zakończeniu inwestycji – w kolejnym wydaniu BIM-u, zostanie zaprezentowany efekt końcowy realizowanych prac.

Data opublikowania: 14:17, 17 kwietnia 2019

Kategorie: Aktualności