„Borowianki dzielą się wiedzą” – kiszenie kapusty

Kolejnym warsztatem organizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Mykanów „Mykanów tu chce się żyć” w ramach projektu  na zadanie „ Borowianki dzielą się wiedzą – organizacja cyklu warsztatów prezentujących dawne obrzędy i zwyczaje”  był obrzęd pn. „Kiszenie kapusty” zorganizowany  12.11.2019 r. w w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borownie.

Kiszenie kapusty było ważnym elementem życia społeczności lokalnych. W jednym z domów zbierały się kobiety, w tym młode , niezamężne oraz starsi i młodsi mężczyźni, grajkowie  i pod okiem doświadczonych gospodyń starannie przygotowywano beczki  oraz samą kapustę. Podczas wspólnego przygotowywania i ubijania kapusty snuto różne opowieści i śpiewano. Po zakończeniu prac gospodyni domu częstowała wszystkich  domowymi smakołykami, przy których biesiadowano, wznosząc toasty za pomyślność. Był to swoisty,  coroczny rytuał. W ten sposób tradycja i stara receptura kiszenia kapusty była przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Odzwierciedleniem tej właśnie tradycji był zwyczaj gospodarski zwany dawnej „siekorki” czyli kiszenie kapusty zaprezentowany przez Zespół „Borowianki”.  Panie w dawnych strojach ludowych w scenografii odwzorowującej izbę, siekały kapustę „siekocami”, tasakami oraz szatkownicą skrzyniową. Usiekaną kapustę wkładały do drewnianej dębowej beczki, która następnie ubijana była zgodnie z zwyczajem. W trakcie  warsztatu dzieci mogły samodzielnie szatkować i kisić kapustę. Na zakończenie obrzędu odbyła się prawdziwa uczta dla wszystkich dzieci i zaproszonych gości w postaci kapusty z grochem, świeżego chleba oraz pysznego ciasta . Poczęstunek przygotowały Panie z Zespołu Borowianki.

Środki na realizację projektu pozyskano poprzez
Lokalna Grupę Działania “Razem na wyżyny”
https://razemnawyzyny.pl/projekty-grantowe/projekt-grantowy-kltih/

 

Data opublikowania: 13:45, 23 grudnia 2019

Kategorie: Aktualności