Boisko wielofunkcyjne w Radostkowie oddane do użytkowania

Kilka tygodni temu dokonano odbioru technicznego nowo powstałego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Radostkowie. Mogą się nim cieszyć przede wszystkim uczniowie, którzy jako pierwsi sprawdzali nowy obiekt. Historia boiska zaczęła się kilka miesięcy temu, kiedy ówczesne władze Gminy podjęły decyzję o realizacji inwestycji. W początkach kwietnia na boisku rozegrane zostały pierwsze mecze z udziałem uczniów i mieszkańców Radostkowa. 30 kwietnia tego roku odbyła się oficjalna, uroczysta inauguracja nowego obiektu.       

    
W uroczystości wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły, nauczyciele, przedstawiciele Rady Rodziców, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Sejmiku Województwa, radni  Gminy Mykanów. Wójt Dariusz Pomada oraz inni podkreślali w swoich przemówieniach znaczenie boiska w rozwoju sportowych pasji uczniów oraz kształtowaniu nawyków zdrowego stylu życia wśród mieszkańców.  Radna Radostkowa – Pani Magdalena Kuban gratulowała uczniom tak wspaniałego obiektu życząc wielu sukcesów. Przecięcia wstęgi i symbolicznego przekazania boiska w użytkowanie dokonali: wójt Gminy Dariusz Pomada, śląski wicekurator Tadeusz Żesławski, radny Sejmiku Wojewódzkiego Stanisław Dzwonnik, przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Cichoń, dyrektor szkoły Grażyna Witkowska, przewodnicząca Rady Rodziców i jednocześnie radna Radostkowa Magdalena Kuban oraz przewodnicząca samorządu uczniowskiego Weronika Michałowska.


Boisko zostało poświęcone przez księdza Michała Solarczyka z parafii pod wezwaniem św. Leonarda Opata w Mykanowie. Taka ochrona na pewno się przyda nie jeden raz. Po poświęceniu boiska przyszła kolej na część artystyczną przygotowaną przez uczniów szkoły pod kierunkiem nauczycielki wychowania fizycznego Anny Kowalczyk.

 

Podczas uroczystości zaproszeni goście mieli okazję porzucać do kosza i rozegrać symboliczny mecz z uczniami. Zarówno dorośli, jak i dzieci okazali się utalentowanymi sportowcami celnie trafiającymi do bramki czy kosza. Nasi goście wpisali się również do kroniki szkolnej, co będzie wspaniałą pamiątką dla przyszłych pokoleń. Uczniom oraz mieszkańcom Radostkowa życzymy emocjonujących meczów na nowym  boisku. 

 

opr.: Joanna Selera

 

Data opublikowania: 06:48, 12 maja 2015

Kategorie: Aktualności, Inwestycje Gminne