Boisko w Starym Broniszewie oddane do użytkowania

1 października 2017 roku  odbyło się uroczyste oddanie do użytku  nowego boiska sportowego. Oficjalne obchody zainaugurowane zostały przecięciem wstęgi przez liczne grono przybyłych na tę wyjątkową ceremonię.

Dyrektor Krzysztof  Wrzalik  serdecznie  powitał Panią Annę Muzykę – wizytator Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach, Pana Henryka Kasiurę- wicestarostę częstochowskiego, Pana Dariusza Pomadę – wójta Gminy Mykanów, Pana Włodzimierza Cichonia – przewodniczącego Rady Gminy Mykanów, a także radnego Sejmiku Województwa Śląskiego – Pana Stanisława Dzwonnika, radnych  powiatu częstochowskiego: Pana Adama Wochala i Krzysztofa Nabiałczyka oraz radnych  Gminy Mykanów.

 

Powitaliśmy także przedstawicieli władz ZNP, doradców metodycznych, pracowników Urzędu Gminy w Mykanowie – Panią Ewę Osuchowską – kierownik referatu oświaty a także Pana Waldemara Ucieklaka – inspektora ds. Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, dyrektorów placówek oświatowych z terenu naszej gminy, sołtysów Starego i Nowego Broniszewa – Panią Iwonę Sowińską oraz Panią Agnieszkę Wronę, prezesów i komendantów OSP- Pana Ryszarda Adamusa i Pana Radosława Smelę, Nadleśniczego Nadleśnictwa Kłobuck- Pana Grzegorza Półtoraka, prezesów stowarzyszeń na rzecz rozwoju Starego oraz Nowego Broniszewa-Panów Michałą Krzysińskiego i Michała Operacza, emerytowanych nauczycieli i dyrektorów – Tadeusza Kędzię i Waldemara Mądrzyka, emerytowanych pracowników obsługi, przedstawicieli rady rodziców z przewodniczącą Panią Mileną Stanek,   pracowników obsługi, absolwentów, mieszkańców naszej miejscowości a także przyjaciół i sprzymierzeńców naszej szkoły.

Aby tę niezwykłą uroczystość uczynić jeszcze bardziej podniosłą, ksiądz wikary Kamil Chudy dokonał poświęcenia nowego obiektu.

Następnie  po krótkiej, ale nadzwyczaj  zabawnej i dynamicznej części artystycznej nadszedł czas na bardzo ważny i niezwykle przyjemny punkt uroczystości, mianowicie wręczenie Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Pan Stanisław Dzwonnik oraz Pan  Dariusz Pomada Złotymi Odznakami Honorowymi wyróżnili byłych dyrektorów Szkoły Podstawowej w Starym Broniszewie – Panów: Tadeusza Kędzię oraz Waldemara Mądrzyka a także nauczycielkę Panią Danutę Wieczorek.

Z kolei Srebrną Odznakę Honorową  otrzymała Pani Edyta Krawczyk – wieloletnia przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Starym Broniszewie.

W dalszej części uroczystości Pan Krzysztof Wrzalik złożył na ręce włodarza naszej gminy Pana Dariusza Pomady oraz na ręce  Pana Włodzimierza Cichonia tabla z serdecznymi podziękowaniami od całej społeczności szkolnej za realizację niezwykle kosztownej, bo wynoszącej 380 tys.zł  oraz nowoczesnej inwestycji. Dyrektor  przekazał słowa wdzięczności także wykonawcy – Panu Przemysławowi Grudzie z firmy „GRUMIX” oraz nadzorującemu inwestycję z ramienia Urzędu Gminy  – Panu  Waldemarowi Ucieklakowi.

 

Następnie słowa uznania  oraz okolicznościową statuetkę dla władz gminy od społeczności Starego Broniszewa przekazała także Pani Iwona Sowińska.

 

Po tych niezwykle serdecznych  chwilach zaproszeni goście skierowali do społeczności szkolnej oraz społeczności lokalnej wiele ciepłych słów, w których podkreślali to, iż  Szkoła Podstawowa im. 6 Pułku Piechoty w Starym Broniszewie jest szkołą z tradycjami i  nowoczesną placówką, dbającą o wszechstronny rozwój swoich dzieci,  szkołą na miarę XXI wieku.   Wreszcie nadszedł czas na serię zmagań sportowych z udziałem gości, rodziców, absolwentów oraz mieszkańców Nowego i Starego Broniszewa.

Ceremonia otwarcia nowego boiska w miłej i przyjaznej atmosferze dobiegła końca a do historii szkoły przeszło kolejne niebywale istotne wydarzenie.

 

 

 

Data opublikowania: 13:26, 10 października 2017

Kategorie: Aktualności