„Bitwa o wozy 2020”

Szanowni mieszkańcy Gminy Mykanów !!!

Po raz kolejny MSWiA ogłosiło wytyczne w zakresie dofinansowania w wys. 800 000 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez jednostki OSP.

Warunkiem otrzymania dotacji będzie uzyskanie najwyższej procentowej frekwencji wyborczej w gminie do 20 tysięcy mieszkańców w II turze wyborów prezydenckich, w każdym z byłych 49 województw, wg stanu granic województw na dzień 31.12.1998 r. Chodzi o 49 samochodów w skali kraju.

Niewątpliwie wielu naszym jednostkom OSP z terenu gminy marzy się nowy samochód. Wystarczy abyśmy wzięli jak najliczniejszy udział w głosowaniu 12 lipca 2020 r., o co proszą strażacy ochotnicy.

Należy dodać, iż w I turze wyborów prezydenckich Gmina Mykanów miała najwyższą frekwencję w byłym województwie częstochowskim (69,37%), toteż mamy duże szanse. Wykorzystajmy je wspólnie.

Data opublikowania: 14:11, 8 lipca 2020

Kategorie: Aktualności