Badanie struktury gospodarstw rolnych

Uprzejmie informujemy w terminie od 1 czerwca – 8 lipca 2013 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych. Badanie będzie realizowane metodą reprezentacyjną, co oznacza, że spośród wszystkich gospodarstw w województwie śląskim, została wylosowana próba 12% wynosząca ok. 11 tys. gospodarstw.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 (Dz. U. poz. 1391) Główny Urząd Statystyczny realizuje również w ww. terminie niżej wymienione badania:

  • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej na formularzu R-KSRA,
  • Ankieta Koniunktury w gospodarstwie rolnym na formularzu AK-R.

Oznacza to, że gospodarstwo rolne może zostać wylosowane do każdego z ww. badań. Celem badań jest pozyskanie danych na potrzeby kształtowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej oraz dostarczenie informacji pozwalających na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych, a także ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Wyniki badania służą również kształtowaniu polityki żywnościowej państwa, dlatego tak istotne jest pozyskanie rzetelnych informacji. Przeprowadzanie statystycznych badań rolniczych jest niezbędne dlasprawnego funkcjonowania informacji o gospodarce.

Udział w badaniu użytkowników gospodarstw rolnych jest obowiązkowy. Oznacza to, ze są oni zobowiązani do udzielenia ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. W badaniu struktury gospodarstw rolnych zostaną zebrane informacje dotyczące m.in. sposobu użytkowania gruntów, pogłowia zwierząt gospodarskich, działalności gospodarczej, struktury dochodów, powierzchni zasiewów, pracujących w gospodarstwach rolnych, zużycia nawozów i ochrony roślin oraz ciągników i maszyn w gospodarstwie. Dane od gospodarstw rolnych zbierane będą przez specjalnie przeszkolonych i upoważnionych ankieterów – w formie elektronicznej poprzez wywiad bezpośredni u rolnika. Ankieterzy będą korzystać z urządzeń mobilnych (terminali hand-held), na których będą wypełniać formularz elektroniczny. W badaniu przewidziano także możliwość przekazywania danych za pośrednictwem Internetu. Z tej formy przekazania danych będzie można korzystać w terminie od 1 do 9 czerwca br. Po upływie tego czasu, tj. od 10 czerwca do 8 lipca 2013 r. z rolnikami kontaktować będą się osobiście ankieterzy lub telefonicznie – teleankieterzy.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką zawierającą wszystkie szczegóły na temat badania:

>>>  ulotka  <<<

Data opublikowania: 12:51, 4 czerwca 2013

Kategorie: Aktualności