Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywcawieprzowego (R-ZW-S)

Od 1 do 28 czerwca 2024 r. na terenie całej Polski będzie prowadzone badanie statystyczne z
zakresu rolnictwa: Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S).
Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:
• samodzielne wypełnienie formularza przez Internet od 1 do 5 czerwca 2024 r., dostępnego na
stronie: https://badaniarolne2024.stat.gov.pl
• Aby wziąć udział w badaniu on-line, należy zalogować się za pomocą loginu z listu Prezesa
GUS oraz numeru PESEL użytkownika gospodarstwa rolnego.
• rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego lub kontaktu bezpośredniego w
dniach 6 – 28 czerwca 2024 r.
Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych
informacji poprzez:
• samodzielne wypełnienie formularza przez Internet od 1 do 14 czerwca 2024 r., dostępnego na stronie: https://badaniarolne2024.stat.gov.pl
• Aby wziąć udział w badaniu on-line, należy zalogować się za pomocą danych uwierzytelniających, z Portalu Sprawozdawczego GUS.
• rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego od 17 do 28 czerwca 2024 r.
Zakres zbieranych informacji:
• pogłowie świń,
• zmiany zachodzące w gospodarstwie w ciągu minionych 6 miesięcy (urodzenia, padnięcia,
sprzedaż i ubój świń),
• produkcja żywca wieprzowego,
• rasy świń,
• ceny zakupu i dzierżawy ziemi.
Celem badania jest pozyskanie rzetelnych danych, które zostaną wykorzystane do analizy zmian w
produkcji zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Otrzymane wyniki posłużą do kształtowania polityki rolnej i żywnościowej kraju. Korzystać z nich będą instytucje rządowe i samorządowe, naukowcy, ale także sami rolnicy, dla których mogą być one wskazówką przy podejmowaniu decyzji gospodarczych.
Więcej informacji nt. badań ankietowych oraz potwierdzenie tożsamości ankietera statystycznego
można uzyskać na stronie badania-ankietowe.stat.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię statystyczną (22
279 99 99; następnie wybrać wew. 7 i następnie 1_ badania ankietowe_rolne_). Telefon infolinii będzie
czynny od 29 maja do 28 czerwca br. w godz. 8:00-15:00 (z wyłączeniem sobót, niedziel) – opłata
zgodna z taryfą operatora.

Data opublikowania: 10:38, 4 czerwca 2024

Kategorie: Aktualności