Badania mammograficzne wykonywane w ramach akcji Pier(ω)si badamy profilaktycznie!

W związku z potrzebą szerzenia wiedzy w zakresie zdrowego stylu życia oraz aktywnego udziału w badaniach profilaktycznych, a w konsekwencji poprawy stanu zdrowia Polaków, Narodowy Fundusz Zdrowia uczynił profilaktykę zdrowotną jednym z priorytetów. Śląski OW NFZ nadzoruje i rozwija działania w obszarze profilaktyki chorób i promocji zdrowia
na poziomie regionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej mieszkańców województwa śląskiego.

29.11 MYKANÓW

Data opublikowania: 13:59, 25 listopada 2021

Kategorie: Aktualności