Badania Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R)

Badanie dot. m.in. aktualnego popytu na produkty rolne. Uzyskane informacje niezbędne są do podejmowania w przyszłości decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa, ale także każdej gminy.

Osobą odpowiedzialną za promocję i popularyzację badania jest p. Elwira Olczyk z Lubuskiego Ośrodka Badań Regionalnych, e.olczyk@stat.gov.pl, tel. 68 322 31 19.

Pismo_Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych_AK-R

Plakat_AK-R_cyfr

Ulotka_AK-R_ cyfr

Data opublikowania: 15:08, 23 stycznia 2024

Kategorie: Aktualności