Badania ankietowe GUS

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje że z dniem 1 kwietnia rozpoczyna się na terenie województwa śląskiego realizacja badań ankietowych: „Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych”  oraz „Uczestnictwo mieszkańców polski (rezydentów) w podróżach”. Na terenie województwa śląskiego badanie realizują ankieterzy statystyki publicznej – pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach. Każdy ankieter posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzania badań ankietowych.

Więcej informacji o badaniach na ulotkach:

Uczestnictwo mieszkańców polski (rezydentów) w podróżach
Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych

 

 

 

 

Data opublikowania: 08:08, 21 marca 2016

Kategorie: Aktualności