Badania ankietowe GUS z nową stroną internetową

Główny Urząd Statystyczny uruchomił nową witrynę internetową z informacjami na temat realizowa-
nych badań ankietowych. Nowa strona ma na celu rozpowszechnienie wiedzy z zakresu badań ankie-
towych realizowanych przez GUS w gospodarstwach domowych, rolnych oraz punktach sprzedaży
detalicznej.

Użytkownicy znajdą tam najważniejsze informacje na temat m.in.: aktualnie realizowanych przez GUS
badań ankietowych, ochrony danych zbieranych podczas wywiadów oraz sposobów weryfikacji tożsa-
mości ankieterów statystycznych pracowników urzędów statystycznych.

Opublikowana strona jest odpowiedzią na najczęściej zadawane przez respondentów pytania, ułatwia
proces poszukiwania informacji w zakresie badań ankietowych, a także uwierzytelnia pracę Głównego
Urzędu Statystycznego w czasach szerzącej się dezinformacji.

Badania ankietowe realizowane są na zasadzie udziału dobrowolnego, dlatego kluczową rolę pełni
przychylność respondentów wobec ankieterów statystycznych.

Zachęcamy do odwiedzenia nowej strony internetowej, którą znajdą Państwo pod adresem:
badania
ankietowe.stat.gov.pl

Data opublikowania: 10:13, 28 lutego 2023

Kategorie: Aktualności