Apel Prezesa KRUS

 

Oddział Regionalny KRUS w Częstochowie informuje, że Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystosował list do rolników w celu przypomnienia podstawowych zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, o których nie wolno zapominać podczas intensywnych prac w okresie letnim.

 

W liście Pan Jacek Dubiński. – Prezes KRUS zwraca uwagę m.in. na właściwą organizację pracy, wzmożoną koncentrację podczas obsługi maszyn i urządzeń rolniczych, ochronę organizmu przed przegrzaniem, stosowanie ubrań roboczych i środków ochrony osobistej, zapewnienie opieki osób dorosłych nad małymi dziećmi. Apeluje o rozwagę.

Treść apelu

 

Data opublikowania: 06:18, 22 lipca 2016

Kategorie: Aktualności