Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mykanów

Wójt Gminy Mykanów informuje, że gmina realizuje zadanie pn.: opracowanie Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Mykanów

Dzięki wypełnieniu ankiety Gmina Mykanów będzie w stanie oszacować potrzeby mieszkańców gminy w zakresie termomodernizacji i efektywności energetycznej.

Działanie to umożliwi pozyskanie środków UE m. in. na:

  • termomodernizację (m. in. docieplenia, modernizacja instalacji grzewczych, wymiana okien/drzwi),

  • wymianę starych kotłów na nowe (bardziej ekologiczne),

  • instalację paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych (rozwój OZE).

Ankieta jest anonimowa. Wypełnioną ankietę proszę przesłać na adres e-mail pgn@ekodialog.pl lub przekazać do Urzędu Gminy Mykanów

Kontakt z wykonawcą Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej:

EkoDialog Maciej Mikulski  ul. Stępińska 48/58 lok. 4   00-739 Warszawa  mail: pgn@ekodialog.pl    tel. 691 256 366  

 

ANKIETA_MIESZKAŃCY_MYKANOW

Data opublikowania: 14:24, 12 października 2022

Kategorie: Aktualności