Akcja charytatywna w SP im. Marcina Kacprzaka w Starym Cykarzewie

Świąteczny okres Bożego Narodzenia to czas magiczny – czas przebaczenia i pojednania, refleksji nad tym, co wielkie i wzniosłe,  i nad tym, co najprostsze. Ludzie stają się sobie bliżsi, otwarci na drugiego człowieka, jego potrzeby. Nasza szkoła już po raz piętnasty włączyła się w akcję charytatywną, której celem jest pomoc bliźniemu. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, pozyskane fundusze przeznaczone zostaną na pomoc Fundacji Częstochowskie Hospicjum dla Dzieci. Czynnie przyłączyliśmy się także do akcji „Zostań Świętym Mikołajem dla dzieci z Hospicjum”.

W szkole prowadzona jest zbiórka m.in. kosmetyków pielęgnacyjnych, zabawek edukacyjnych, słodyczy. Staramy się pamiętać słowa papieża Jana Pawła II, który mówił, że „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Zbierając fundusze na szczytny cel pragniemy, aby mocno wybrzmiały słowa piosenki: „Życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć, siebie samego trzeba dać”. 

Akcję, która przeprowadzona została w naszej szkole dnia 14 grudnia, zaszczycili swym przybyciem licznie zgromadzeni goście: Radni Powiatu Częstochowskiego – Panowie Krzysztof Nabiałczyk, Adam Wochal i Ignacy Palutek, Wójt Gminy Mykanów Pan Dariusz Pomada, przewodniczący Rady Gminy Mykanów – Pan Włodzimierz Cichoń, Radni Gminy Mykanów – Pan Marcin Jędrasiak, Pan Grzegorz Stanek, Kierownik Referatu Oświaty, Sportu, Kultury i Zdrowia – Pani Ewa Osuchowska, dyrektor Przedszkola w Starym Cykarzewie – Pani Barbara Chyrzyńska, prezes Fundacji „Energia jest w nas” – Pan Robert Konieczko, sołtysi Cykarzewa i sąsiednich miejscowości, Rada Rodziców naszej placówki, Rodzice, Dziadkowie uczniów, absolwenci oraz przyjaciele szkoły.
Całość rozpoczęła się serdecznym powitaniem zebranych przez panią dyrektor szkoły
mgr Małgorzatę Chodecką. Pani dyrektor przybliżyła ideę i cel zorganizowanego przedsięwzięcia oraz zachęciła wszystkich do ofiarnego włączenia się w akcję.
Na te uroczystość aktorzy z kółka teatralnego ze szkoły podstawowej przygotowali krótki program artystyczny. W tym roku młodzi adepci sztuki aktorskiej wystawili baśń Hansa Christiana Andersena pt. „Brzydkie kaczątko”. Utwór pokazuje bohatera jako typ wyrzutka szukającego swojego miejsca w społeczności. Zwraca uwagę na fakt, że należy być tolerancyjnym wobec osób innych niż my.
Występ wzbogaciły piosenki śpiewane przez młodych aktorów oraz chór szkolny, który pięknymi pastorałkami wprowadził zebranych w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia
i podkreślił ideę podjętego przedsięwzięcia.

Podejmując działania, których celem jest kształtowanie wrażliwości młodego człowieka, przybliżamy uczniom ideę szeroko rozumianego wolontariatu. Nasi wychowankowie chętnie podejmują zadania związane z niesieniem pomocy innym. Na akcję charytatywną wykonali wiele prac plastycznych, w tym ozdób bożonarodzeniowych, wystawionych do sprzedaży. Były także słodkości upieczone przez milusińskich z klas II-III. Prowadzona była również kawiarenka. W inicjatywie tej wzięła udział cała szkolna społeczność oraz Rodziny naszych uczniów. Świadczy to o bezinteresownej chęci niesienia pomocy potrzebującym.

Nasi podopieczni, ich bliscy oraz zaproszeni goście okazali wielkie serce i dzięki ich szczodrości udało się zebrać kwotę 4 300, 35zł, która przekazana zostanie na pomoc dzieciom z częstochowskiego hospicjum.

Wszystkim osobom, które włączyły się do organizowanej przez nas akcji charytatywnej, serdecznie dziękujemy za wielkie serce, poświęcony czas i wrażliwość na pomoc potrzebującym oraz życzymy, aby nadchodzące święta minęły w rodzinnej atmosferze, były pełne czarodziejskich chwil, pogody ducha, radości i pamięci o tym, że „Posiadanie jakiegokolwiek dobra nie daje radości, jeżeli nie dzielimy go z drugim człowiekiem.” (Seneka)

SP w Starym Cykarzewie
Edyta Nadolska

Data opublikowania: 12:36, 28 grudnia 2017

Kategorie: Aktualności