90 lat OPS Stary Kocin

16 września mieszkańcy i strażacy ze Starego Kocina uroczyście obchodzili 90 rocznicę powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Mało która jednostka w okolicy może się poszczycić tak bogatą historią, także była to niewątpliwie wyjątkowa okazja do świętowania.

OSP w Starym Kocinie powstał 4 lutego 1922 roku z inicjatywy mieszkańców Starego Kocina. Już podczas pierwszego zabrania uzbierano znaczną sumę, za którą kupiono sikawkę ręczną. W 1928 roku ukończono budowę drewnianej strażnicy. W dwudziestoleciu międzywojennym strażacy posiadali wóz konny z beczką. W 1947 druh Tadeusz Biskup(nauczyciel w pobliskiej szkole) napisał ,,Hymn Strażaków z Kocina”. Rok później strażacy z Kocina zakupili nowy wóz rekwizytowy, który uczestniczy w różnego rodzaju pokazach do dnia dzisiejszego oraz otrzymali Bedforda (Brytyjski samochód skrzyniowy z demobilu). W 1955 roku straż z Kocina otrzymała z Komendy Powiatowej pierwszy samochód bojowy, a był nim Star 20,  wkrótce potem jednostka dostała Dodge 3/4 (samochód terenowy z czasów II wojny światowej). W 1965 roku zakończono 5-letnią pracę przy budowie nowej, murowanej remizy strażackiej. W 1979 roku ówczesny wojewoda częstochowski dr Mirosław Wierzbicki nadał jednostce ze Starego Kocina sztandar, który podczas uroczystości 80-lecia w 2003 roku otrzymał ,,Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Następnym ważnym wydarzeniem w życiu jednostki było otrzymanie od Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Częstochowie nowego Star 244 GBA, który po skarosowaniu w 2005 roku służy do dnia dzisiejszego. W 2011 roku z inicjatywy druhów z Kocina straż z własnych środków zakupiła lekki samochód Iveco Daily, który przystosowała do ratownictwa przeciwpowodziowego. Rok później dzięki zaangażowaniu nowego zarządu udało się wykonać nową elewacje strażnicy, pieniądze na ten cel uzyskano z funduszu unijnego PROW w zakresie małych projektów, funduszu sołeckiego oraz środków własnych. Opis ten to tylko nie wielki fragment poczynań strażaków z Kocina, którzy przez 90 lat służby uczestniczyli w wielu akcjach gaśniczych oraz społecznych, a jej przedstawiciele otrzymali wiele cennych odznaczeń z Krzyżami Zasługi oraz Medalami Honorowymi im. Bolesława Chomicza na czele. Uroczystość 90-lecia OSP Stary Kocin rozpoczęła się od przemarszu strażaków na czele z Młodzieżową Orkiestrą Dętą z Mykanowa oraz pocztami sztandarowymi z jednostek ze: Starego Kocina, Mykanowa, Borowna, Grabowej, Lubojny, Starego Broniszewa, Czarnego Lasu, Kuźnicy Kiedrzyńskiej, Starego Cykarzewa, Cykarzewa Północnego, Rybnej, Radostkowa, Prusicka, Dworszowic Kościelnych, Białej, Ostrów, Nowej Wsi, Łobodna i Zdrowej oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Starym Kocinie. Po mszy nadszedł czas na cześć oficjalną. Na początku prezes Jarosław Migoń przywitał przybyłych gości: Członka Zarządu Głównego ZOSP RP, prezesa Zarządu  Powiatowego ZOSP RP w Częstochowie druha Ireneusza Skubisa; Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP, wójta Gminy Mykanów Krzysztofa Smelę; Wice wójta Gminy Mykanów Jacka Staniewskiego; Przewodniczącego Rady Gminy Mykanów Krzysztofa Nabiałczyka; Radnego Powiatu Częstochowskiego Adama Wochala; Wice-prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP Mariusza Merca; Komendanta Zarządu Gminnego Józefa Szota; Księdza Proboszcza Stanisława Matysiaka; Radnych Gminy Mykanów  z radnym ziemi kocińskiej Józefem Hombkiem na czele; Sołtysów z Gminy Mykanów; Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii panią Marzannę Figzał oraz mieszkańców Starego Kocina i okolicznych miejscowości. Następnie poprosił wszystkich zgromadzonych o uczczenie minutą ciszy zmarłych strażaków. Po tym wydarzeniu nastąpiło uroczyste poświecenie tablicy pamiątkowej oraz nowej elewacji na strażnicy OSP Stary Kocin, dokonanej przez księdza proboszcza Stanisława Matysiaka. Ponadto jednostka z Kocina otrzymała listy gratulacyjne, a także udekorowano zasłużonych strażaków: Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymał Jerzy Migoń; Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali Jarosław Migoń, Grzegorz Migoń, Andrzej Bawor, Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa Edward Pytel, Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa Andrzej Binkowski, Roman Popenda, Albert Juszczyk, Adriusz Gołda. Przyznano także 6 odznak ,,Strażak Wzorowy” dla Anny Marchewki, Roberta Ścigały, Sławomira Ścigały, Jana Hombka, Karola Migonia, Marka Bawor, 32 odznaczenia ,,Za wysługę lat” oraz 12 brązowych odznak MDP.

Dodatkowymi atrakcjami jubileuszu były występy Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Mykanowa pod batutą Krzysztofa Witczaka, Kapeli Rynianie, Studia Piosenki z Mykanowa oraz przedstawienie przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Starym Kocinie. Ponadto każdy chętny mógł obejrzeć wystawę strażacką oraz pokaz slajdów ukazujący historię jednostki ze Starego Kocina.

Dla upamiętnienia 90-lecia OSP Stary Kocin druh Szymon Migoń napisał trzydziestostronicowe opracowanie historii jednostki z Kocina, która została wydana przez Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie.

 Opr.: Szymon Migoń,
członek MDP w Starym Kocinie

{phocagallery view=category|categoryid=206|limitstart=0|limitcount=13}

Data opublikowania: 09:57, 8 listopada 2012

Kategorie: Aktualności