Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” ogłasza NABÓR 2/2017/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na projekt grantowy p.t. INICJATYWY KULTURALNE, EDUKACYJNE I SPORTOWE INTEGRUJĄCE MIESZKAŃCÓW OBSZARU LGD „RAZEM NA WYŻYNY” w ramach przedsięwzięcia Aktywizacja i integracja lokalnych społeczności wskazanego w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR)

Termin składania wniosków: od 13 czerwca do 30 czerwca 2017 roku

Wniosek o powierzenie grantu, wypełniony i zatwierdzony w Generatorze (link: https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=528cbe9f5f83ab03&&b=c570260fb82776c15841b5224bd4facc), należy wydrukować, podpisać i w wersji papierowej wraz z załącznikami złożyć bezpośrednio, osobiście lub przez osobę upoważnioną lub przez pełnomocnika, w siedzibie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie przy ul. Cichej 72, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” wniosku w wersji papierowej.
Wzory formularzy wymaganych dokumentów aplikacyjnych oraz kart oceny dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia lub na stronie www.razemnawyzyny.pl


Pełna
treść ogłoszenia w poniższym załączniku :

Data opublikowania: 07:49, 31 maja 2017

Kategorie: Aktualności