Wystawa „Zawołani po Imieniu”

W warszawskim domu Bez Kantów prezentowana jest wyjątkowa wystawa „Zawołani po Imieniu”, poświęcona Polakom zamordowanym przez Niemców za pomoc Żydom w czasie okupacji.  Wystawa jest owocem realizowanego przez Instytut Pileckiego programu „Zawołani po imieniu”, przywracającego pamięć o zapomnianych bohaterach czasu wojny.

Dostrzegając potencjał edukacyjny, jaki kryją w sobie historie „Zawołanych po imieniu” edukatorzy z Instytutu Pileckiego przygotowali bezpłatne zajęcia warsztatowe, adresowane do uczniów szkół ponadpodstawowych i klas ósmych szkół podstawowych, połączone ze zwiedzaniem wystawy. Inicjatywa ta łączy edukację historyczną z troską o przekaz o uniwersalnych wartościach, jak odwaga, ofiarność i solidarność.

Informacje o wystawie i możliwościach rezerwacji zajęć znajdują się w załączonej ulotce oraz pod adresem https://instytutpileckiego.pl/pl/zawolani-po-imieniu/wystawa. Chętnie też odpowiemy na ewentualne pytania dotyczące ekspozycji i organizacji zajęć – zapraszam do kontaktu pod adresem mailowym zawolani.wystawa@instytutpileckiego.pl

Data opublikowania: 13:17, 17 maja 2022

Kategorie: Aktualności