Z uwagi na stanu zagrożenia epidemicznego w Urzędzie Gminy Mykanów wstrzymana została bezpośrednia obsługa interesantów.
W związku z powyższym zawiadamiam, że dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach:

  1. Grabówka przy ul. Słonecznej i Spokojnej,
  2. Wierzchowisko w obrębie ulic: Jodłowej, Dębowej, Czereśniowej i Wrzosowej,
  3. Borowno przy ul. Długosza

wyznaczona na  dzień 27 kwietnia 2020 r. na godz. 13:00 nie odbędzie się.

 Po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego nastąpi ponowne wyłożenie do publicznego wglądu w/w  projektów planów.

Data opublikowania: 13:59, 23 kwietnia 2020

Kategorie: Aktualności