Chcesz uzyskać nowe kompetencje lub kwalifikacje potrzebne na rynku pracy? Weź udział w projekcie „Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych”

W ramach Projektu oferujemy BEZPŁATNE wsparcie dla osób pracowników firm:

 • kursy językowe – język angielski, niemiecki lub francuski na dowolnym poziomie zaawansowania: 2 semestry nauki (120 godzin) zakończone egzaminem zewnętrznym (np. TELC, TOEIC, BULTAS) z możliwością kontynuacji na dalszych 2 semestrach
 • kursy komputerowe ICT – na dowolnym poziomie zaawansowania w wybranych obszarach DIGCOMP (informacja, komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów np. obsługa MS Office), maks. 128 godzin lekcyjnych, zakończone egzaminem zewnętrznym (np. ECCC, ECDL) materiały szkoleniowe, podręczniki, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem.

Projekt kierowany jest do:

 • 800 osób pracujących (zgodnie z art. 2 KP lub zgodnie z KC na podstawie umów zlecenie / o dzieło)
 • w wieku powyżej 25 roku życia,
 • z terenu województwa śląskiego (tj. pracujących lub zamieszkałych zgodnie z KC na terenie woj. śląskiego)
 • uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach
 • należących do grup defaworyzowanych czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji,
  w szczególności w projekcie mogą wziąć udział:
 • kobiety
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maks. ponadgimnazjalne ISCED 3)
 • osoby w wieku 50+
 • osoby z terenów wiejskich
 • osoby z niepełnosprawnością.

Dokumenty wymagane do zgłoszenia udziału, dostępne w załączeniu:

REGULAMIN
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie o zatrudnieniu
RODO
ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU ZAŁ. 2b

 

Więcej informacji:

Punkt kontaktowy: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie
Al. Najświętszej Maryi Panny 24 Lok. 5
42-202 Częstochowa
tel. 34 344 82 58
biuro@riph.czest.pl
www.riph.czest.pl

 

 

Data opublikowania: 12:50, 31 października 2019

Kategorie: Aktualności