W dniu 29 września b.r. na terenie sołectwa Nowy Broniszew, Cykarzew Północny i Grabówka odbędą się manewry gminne OSP. W manewrach weźmie udział 12 jednostek OSP z terenu gminy Mykanów. Manewry będą przebiegać, zgodnie z opracowanym scenariuszem, uzgodnionym z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Głównym celem ćwiczenia będzie praktyczne sprawdzenie i doskonalenie możliwości operacyjno – technicznych sił i środków jednostek OSP. Pojazdy będą poruszać się w trybie alarmowym tj. z użyciem sygnałów dźwiękowych i świetlnych. Za wszelkie utrudnienia wynikłe w trakcie ćwiczenia z góry przepraszamy.

Kierownik Referatu SOiZK
Mariusz Merc

Data opublikowania: 10:48, 26 września 2019

Kategorie: Aktualności