Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j.Dz. U. 2019 poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów zwołuje w  dniu 24 maja 2019r. (piątek) o godz. 14.00  w sali   Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie VII sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
  4. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Gminy Mykanów.

 

Data opublikowania: 15:11, 23 maja 2019

Kategorie: Aktualności