Nie wypalaj traw

Wszyscy powinni włączyć się do działań na rzecz upowszechniania świadomości o zgubnych i nieodwracalnych skutkach wypalania roślinności, o zagrożeniach, które dotyczą również mieszkańców naszej gminy.  Wzniecony ogień często przenosi się na zabudowania mieszkalne, gospodarcze, stanowiąc bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia oraz mienia ludzi. Ofiarą pożaru stają się niejednokrotnie podpalacze zaskoczeni przez płomienie powstałe w wyniku pożaru.  W pożarach traw giną zwierzęta domowe, leśne, kręgowe, bezkręgowe, ptaki i owady.

Ograniczenie widoczności wzdłuż szlaków komunikacyjnych utrudnia ruch i może być przyczyną groźnych wypadków. Ogień może ogarniać także sterty siana lub zbóż. W warunkach niskiej wilgotności ściółki przy wysokich temperaturach łatwo o przeniesienie ognia na obszary leśne.

 

Pożary wskutek wypalania traw są trudne do opanowania, szczególnie szybko rozprzestrzeniają się przy porywach wiatru. Gaszenie płonących nieużytków, często o dużych rozmiarach, angażuje znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych, potencjalnie niezbędnych w innym miejscu dla ratowania życia i mienia ludzkiego. Likwidując pożar strażacy ponoszą ryzyko, którego można by uniknąć. Ponadto związane jest to ze znacznymi kosztami wyjazdu strażaków do akcji.

 

Sezonowe nasilenie wypalania traw zbiega się z okresem zwiększonego zagrożenia pożarowego w lasach.

Jednocześnie informujemy, że w ramach kampanii uruchomiona została strona internetowa www.stoppozaromtraw.pl, na której dostępny jest zestaw materiałów promocyjnych(ulotki, plakaty, prezentacja), które można wydrukować, rozpowszechnić na stronach internetowych różnych podmiotów.

Sankcje   prawne:

Osobom łamiącym stosowne przepisy grozi kara aresztu lub ograniczenia wolności albo grzywny. W przypadku spowodowania przez dym lub ogień palących się traw zagrożenia dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, wypalanie może stanowić przestępstwo. Dodatkowo wypalanie traw jest obecnie traktowane jako działanie wbrew tzw. dobrej kulturze rolnej, będące podstawą do pozbawienia rolnika dopłat z funduszów Unii Europejskiej.

Podpalacz ponosi również koszty akcji ratowniczej Straży Pożarnej oraz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilno-prawnej za wyrządzone szkody. Przestrzegam  przed zagrożeniami oraz konsekwencjami wynikającymi z wypalania roślinności.

Apelujemy  do wszystkich mieszkańców gminy Mykanów o rozsądek.

Oprac. M. Merc

Data opublikowania: 13:17, 5 kwietnia 2018

Kategorie: Aktualności