100-lat Szkoły Podstawowej w Starym Broniszewie

18 czerwca 2017 roku w Szkole Podstawowej im. 6 Pułku Piechoty w Starym Broniszewie odbyły się jubileuszowe obchody 100- lecia nauczania. Patronat nad obchodami objęli: Pani Alicja Janowska – dyrektor Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach, Starosta Częstochowski – Krzysztof Smela, Dariusz Pomada- Wójt Gminy Mykanów, Włodzimierz Cichoń- przewodniczący Rady Gminy Mykanów. Patronat medialny objęli: Radio FIAT, BIM, Radio Ankra , MykaNEWS, Częstochowskie24.PL, Częstochowskie Wieści Powiatowe.

Tak doniosłą uroczystość swoją obecnością uświetniło wielu znamienitych gości. Na obchody przybyły Panie: Lidia Burzyńska i Halina Rozpondek – posłanki na Sejm RP, Pan Ryszard Majer – senator RP, Pani Agnieszka Sowińska – asystentka Pani  Jadwigi Wiśniewskiej – posłanki do Parlamentu Europejskiego, Pani Małgorzata Wróblewska – Borek- dyrektor biura Senatora Artura Warzochy, Pani Alicja Janowska – dyrektor Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach ; przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego –Stanisław Gmitruk, Starosta Częstochowski – Krzysztof Smela, Wójt Gminy Mykanów – Dariusz Pomada, przewodniczący Rady Gminy Mykanów – Włodzimierz Cichoń , przewodnicząca Rady Rodziców – Milena Stanek oraz radni sejmiku województwa śląskiego,  radni powiatu częstochowskiego, radni Gminy Mykanów , żołnierze 6 Pułku Piechoty – patrona naszej szkoły.

Powitaliśmy także min. działaczy związkowych,  doradców metodycznych , pracowników Urzędu Gminy w Mykanowie , dyrektorów placówek oświatowych z terenu naszej gminy, sołtysów Starego i Nowego Broniszewa, prezesów i komendantów OSP, prezesów stowarzyszeń, emerytowanych nauczycieli i dyrektorów, przedstawicieli rady rodziców ,pracowników obsługi, absolwentów, sponsorów, mieszkańców naszej miejscowości , przedstawicieli mediów.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 14.00 mszą św. i poświęceniem pierwszego w historii szkoły sztandaru, w kościele parafialnym w Starym Cykarzewie. Dalsza część obchodów 100- lecia nauczania miała miejsce w Szkole Podstawowej w Starym Broniszewie. Po przywitaniu wszystkich gości przez Pana Krzysztofa Wrzalika, nastąpiło posadzenie „dębu pamięci”, który jest żywym pomnikiem upamiętniającym ten niezwykły dzień. Po złożeniu kwiatów pod tablicą patrona naszej szkoły – 6 Pułku Piechoty, odsłonięto nową tablicę pamiątkową poświęconą jubileuszowi 100 – lecia nauczania. W dalszej części uczestnicy obchodów udali się na część oficjalną do hali sportowej. Wszystkich zgromadzonych gości ponownie serdecznie powitał Pan Krzysztof Wrzalik przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP z Mykanowa pod batutą Krzysztofa Witczaka. Podczas tak doniosłej chwili nie mogło zabraknąć przypomnienia historii szkoły i ludzi, którzy tę szkołę tworzyli. Pomimo przeciwności losu, zawirowań historii, w Starym Broniszewie zachowano ciągłość nauczania , a placówka od roku 1916 funkcjonuje i spełnia swoją rolę. Poza tym może poszczycić się bardzo dobrą współpracą z władzami i społecznością lokalną. Świadczy o tym chociażby grono 31 fundatorów sztandaru  szkoły.

W dalszej części uroczystości miało  miejsce  symboliczne umocowanie pamiątkowych gwoździ fundatorów sztandaru. Po czym nastąpił doniosły moment przekazania  sztandaru przez radę rodziców dyrektorowi, a następnie uczniom, którzy złożyli uroczyste ślubowanie.

Po nim   zaśpiewano  hymn szkolny skomponowany przez Pana Krzysztofa Wrzalika i Anetę Truszkowską – Karoń. Po wręczeniu listów gratulacyjnych i upominków wszyscy obejrzeli prezentację multimedialną przygotowana przez Panią Katarzynę Zbień , ukazującą historię szkoły, a następnie mogli podziwiać występy artystyczne uczniów i absolwentek szkoły: Karoliny Orszulak i Agaty Kasprzyk. Nad przygotowaniem części artystycznej czuwały Panie: Aneta Truszkowska – Karoń oraz Monika Kasprzyk.

Obchody Jubileuszowego Roku 100 – lecia nauczania  zakończyły się brawurowym występem naszej młodzieży,

Celem, który przyświecał nam podczas  organizacji tychże obchodów było podkreślenie stuletniej tradycji oświaty w Starym Broniszewie.

Obecnie Szkoła Podstawowa im. 6 Pułku Piechoty jest nowoczesną placówką ,dbającą o wszechstronny rozwój swych dzieci i ich bezpieczeństwo. Kształci idee patriotyzmu i tolerancji .

Słowa umieszczone na sztandarze BÓG, HONOR, OJCZYZNA wyznaczają nasze cele i dążenia, są naszym drogowskazem.

Data opublikowania: 14:14, 23 czerwca 2017

Kategorie: Aktualności