Konsultacje społeczne

Na podstawie  uchwały Nr 368/XXXV/10 Rady Gminy Mykanów dnia 26 października    2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienianymi w art.3ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Mykanów zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych dla uchwał regulujących gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mykanów.

 

Z treścią konsultowanych uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mykanów

 

 

 

Stypendia szkolne 2016

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2016/2017 gmina Mykanów rozpoczyna nabór wniosków uprawniających do wypłaty stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego oraz dofinansowania zakupu podręczników w ramach programu rządowego ,,Wyprawka szkolna”. Stypendia szkolne w 80% dotowane są przez budżet państwa, 20 %  to środki z budżetu gminy.

 

Czytaj więcej...

Gminne zawody jednostek OSP

W dniu 21 sierpnia w godzinach popołudniowych na boisku sportowym w Lubojnie odbyły się zawody sportowo-pożarnicze gminy Mykanów. W zawodach uczestniczyło 13 drużyn w tym: 10 w kategorii drużyny męskie „grupa A”, 2-wie w kategorii kobiety „grupa C”, plus 1-na poza konkurencją t.j. MDP ze Starego Kocina.

Czytaj więcej...

Zapaleńcy wracają do Mykanowa

28 sierpnia w Mykanowie po raz czwarty odbędzie się bieg terenowy z przeszkodami Cross Zapaleńców organizowany przez OSP Mykanów przy współpracy z Gminą Mykanów oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu. Trasa biegu urozmaicona będzie kilkudziesięcioma przeszkodami, a dystanse są dwa: 5km i 10km. Przeszkody zyskają na atrakcyjności, będzie bieg przez staw, błoto, podbieg na 9 kilometrze zakończony dwoma wysokimi płotami...

 

Czytaj więcej...

Konkurs "Ekologiczna Zagroda 2016"

Państwo Piotr i Monika Merc zwyciężyli w I edycji gminnego konkursu „Ekologiczna Zagroda 2016”. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród miało miejsce na sesji Rady Gminy Mykanów w dniu 11 lipca 2016 roku. Konkurs „Ekologiczna Zagroda” jest kontynuacją dotychczasowego powiatowego konkursu „Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej. W nowej formule odbywa się drugi rok, a po raz pierwszy również z etapem gminnym.

Czytaj więcej...

Jesteś naszym
726000
gościem na naszej stronie.